Dyrare när kommunen tar över boenden för hemlösa

Det blir dyrt för Göteborgs kommun att hitta ersättningar för Meros Camping och Hotell Lundby.
Det kommer kosta sex miljoner kronor mer om året att hitta nya bostäder åt hundra bostadslösa, drift och personal. Totalt 22 miljoner kronor om året. Planerna på så kallade Altbo´n har stött på starkt motstånd från närboende vilket försenar utbyggnaden. En bit in på nästa år ska utbyggnaden vara klar.