Läkarpris till göteborgare

Svenska Läkaresällskapets stora jubileumspris på 150 000 kronor går i år till Andrej Tarkowski i Göteborg för hans forskning inom området reumatologi.
Håkan Ahlman, även han från Göteborg, får Ernst Reuterskiölds pris på 40 000 kronor för sina studier över cancertumörer. Priserna delas ut vid Svenska Läkarsällskapets årshögtid den 28 oktober.