Politikerna vill ha två broar

På tisdagen är Miljööverdomstolen i Göteborg för att syna förutsättningarna för en gång- och cykelbro över älven. Domstolens utslag kommer om tidigast ett par veckor och blir det ett ja kommer den 370 meter långa och 13 meter höga bron att byggas, enligt kommunledningen.

Styrande rödgröna politiker, socialdemokraten Anneli Hulthén, miljöpartisten Kia Andreasson och vänsterpartisten Marie Lindén, säger samtliga till Västekot att beslut är taget: pengar till gång- och cykelbron finns i budgeten och den ska byggas om Miljööverdomstolen säger ja.

Det nya förslaget om trängselskatt och trafikpaket för 30 miljarder kronor, delvis till en ny Göta älvbro, ändrar inte på det. Det spelar ingen roll att den nya Göta älvbron, som beräknas bli klar 2017, kan byggas lägre och gång- och cykelvänligare än man tidigare sagt.

Styrande politiker säger idag att man vill ha båda broarna. Den borgerliga oppositionen däremot vill stoppa gång- och cykelbron om den vinner valet nästa år.

Idag är Miljööverdomstolen här för att med egna ögon se vilket hinder en gång- och cykelbro kan vara för sjöfarten och hamnen.

En tidigare instans, Miljödomstolen, sa sommaren 2008 att farleden i Göta älv och hamnen är riksintressen och att det finns "en inte obetydlig risk att en bro (...) kan ge en bestående negativ inverkan på de sjöfartsanknutna intressena".

Kommunen överklagade och häromveckan kunde Västekot berätta att Sjöfartsverket nu plötsligt tonar ner Vänersjöfartens betydelse på kort och lång sikt.

Därmed ökar chansen att Miljööverdomstolen godkänner bron.

Fotnot:
I trängselskattepaket för 30 miljarder kronor som nu utformas ingår Västlänken (en genomgående järnvägstunnel), Marieholmstunneln (en ny älvtunnel för bilar) med anslutningar och delvis även en ny Göta älvbro. Staten står för ena hälften och regionen/kommunerna för den andra, främst genom trängselskatt.

Roger Blomqvist
roger.blomqvist@sr.se