Skolor stängs i Kortedala

Alla mindre skolor i södra och Norra Kortedala läggs ned.
Enligt ett nytt förslag ska områdets elever istället samlas i Kortedalagymnasiet och Utmarksskolan där barn mellan sex och sexton år ska samsas om utrymmet. Besparingen blir tre miljoner kronor per år och enligt Kortadals barn och ungdoms chef Jan Mellgren är en av orsakerna pedagogisk då man vill samla all undervisning, men det är också ett måste för att finansiera satsningarna på mindre klasser som genomförts i stadsdelen.