Utställning om Södra Älvstranden

Göteborgs kommuns byggnadsnämnd beslöt idag att ställa ut förslag på hur Södra Älvstranden, den så kallade Skeppsbron, ska se ut.

Det handlar om fyra varianter av bebyggelse med ett elva- eller 16-våningshus.

Den 30 september kommer förslagen att ställas ut i Älvrummet, ett hus som ligger framför Operan.