Rökning under graviditet ökar risken för barnastma

Det är sex gånger förhöjd risk att ett barn får astma om dess mamma rökt under graviditeten än om mamman inte rökt.

Det visar en tolvårig studie av 3 400 barn som gjorts vid Sunderby sjukhus i Luleå.

Barn till rökande mödrar är oftare underviktiga vid födseln och det i sin tur kan orsaka astma.

Närmare en fjärdedel av barnen med rökande mödrar i studien vägde mindre än 2,5 kilo när de föddes.