Ombyggnad av E20-sträcka inledd

Idag togs första spadtaget i ombyggnaden av E20 mellan Ingared och Alingsås, nordöst om Göteborg. Omkring en mil väg ska byggas ut till motorväg-standard, med nya trafikplatser och planfria korsningar.

Projektet väntas pågå i två år och kosta nästan 300 miljoner kronor. Men trots omfattande byggnation tror Vägverket att störningarna inte kommer att bli så svåra.

– Vi kommer ju inte bygga om så mycket på nuvarande E20. Däremot kommer vi bygga tre trafikplatser. Lite kommer det ju att "sinka" resenärerna. Men vi kommer att bygga så att framkomligheten ska vara god, säger Lars Kling som är projektledare på Vägverket.

Den aktuella sträckan är ganska olycksdrabbad, framför allt efter Alingsås mot Vårgårda.

Vad tror du att det här innebär med ombyggnad när det gäller just olyckor?

– Den här vägen byggdes ju på 1950-talet och då var ju trafikmängden annorlunda. Vi kommer ju höja standarden mycket när den höjs upp till motorvägsstandards, säger Lars Kling.

Både infrastrukturminister Åsa Torstensson och Vägverkets generaldirektör Lena Erixon var på plats när ombyggnaden av E20 inleddes idag. Båda talade om ett bättre vägnät som betydelsefullt för att bland annat Göteborgs arbetsmarknadsregion ska kunna utvecklas. Västsverige är ett mycket prioriterat område när det gäller vägsatsningar.

– Tittar man på projekt idag så sker huvuddelen i Stockholmsområdet men också väldigt mycket i Göteborg och västsverige. Och det beror på att det finns stora behov, säger Lena Erixon.

Nu är det inte bara själva E20 som projektet gäller. Man kommer även att bygga 14 kilometer lokalväg och fem kilometer gång- och cykelväg. Sammantaget är det här viktigt både regionen och kommunen. Det menar kommunstyrelsens ordförande i Alingsås, moderaten Daniel Filipsson.

Han hoppas att en förbättrad genomfartsled genom själva Alingsås stad nu blir lättare att få till stånd.

Eric Öbo
eric.obo@sr.se