SD vill ha utegångsförbud

Ungdomar bör få tillfälligt utegångsförbud vid oroligheter och våldsutbrott i Göteborg. Det anser Sverigedemokraterna i Göteborg i en motion till kommunfullmäktige.

SD pekar på hur Borgholms kommun på Öland efter några stökiga midsommarhelger i slutet av 1990-talet införde utegångsförbud midsommarkvällar efter klockan 8.

En liknande modell bör utredas för att "återupprätta samhällets kontroll", menar Sverigedemokraterna. Unga under 18 år som trotsade utegångsförbudet omhändertogs och fördes till sina föräldrar.

En liknande modell bör utredas i Göteborg för att "återupprätta samhällets kontroll", menar Sverigedemokraterna.