Något fler använder bilbältet

Förarna i Västra Götaland har blivit något bättre på att använda bilbälten och även med att bälta fast barnen, jämfört med för ett år sedan. Det visar trafikpolisens statistik efter förra veckans täta vägkontroller.
I hela regionen åkte nästan 860 biltrafikanter fast för att ha kört utan bälte, av dessa var 85 stycken medpassagare och åtta barn. Förra året åkte nästan 900 personer fast för bälteslarv - och då var 19 stycken barn obältade.