Skolkare fråntas studiebidrag

Aldrig tidigare har så många gymnasister skolkat som läsåret 2008/2009. Statistiska centralbyrån, SCB, rapporterar att fler än 14 000 personer förra året fick sitt studiebidrag indraget på grund av skolk.

Det rör sig om 3,6 procent av alla gymnasieelever som varit borta en femtedel av studietiden eller mer.

SCB visar att 40 procent av skolkarna kommer vara helt borta från studier.

I vårt sändningsområde har det procentuellt setts skolkats mest i Mölndal med närmare 8 procent av eleverna och i Göteborg 3,4 procent eller 750 elever.

Det är främst pojkar som uteblivit från undervisningen och det skolkas mer i stora än små skolor.