Vårdcentraler läggs ner i Göteborg

Sjukvården i Göteborg står inför hårda besparingskrav. Enligt de senaste prognoserna kommer de tre hälso- och sjukvårdsnämnderna att gå med cirka 165 miljoner kronor i underskott för 2003.
Det betyder att det måste till ytterligare besparingar förutom de redan beslutade. Tidigare har beslutats om kortare öppettider vid vårdcentralerna i Brämaregården och Olskroken. Avtal med privata vårdgivare har sagts upp bla med Cityakuten. Det kommer att bli aktuellt att i framtiden stänga vårdcentraler. Sjukvården sparar pengar på att lämna en del lokaler och flytta över verksamheten till en närliggande vårdcentral. Hur många av dagens 34 vårdcentraler som kommer att bli kvar är ännu inte bestämt. De tre nämnderna kommer att fatta beslut om sina budgetar senare i veckan.