Göteborgspolitiker sågar förslag om trängselavgift

Kommunstyrelsen i Göteborg sågade igår de trängselavgifter som en statlig utredning föreslår. Göteborgspolitikerna är eniga om att kommunen, och inte staten, ska ha det avgörande inflytandet över trängselavgifterna
Västekot berättade i förra veckan om det starka göteborgsmotståndet mot ett nytt statligt förslag om trängselavgifter. Kommunens politiker och tjänstemän vill inte att staten avgör vilken modell som används i Göteborg, och vart pengarna ska gå. För det vill de själva avgöra, om det ska bli som i Singapore eller London, om kontrollen ska ske med kortläsning eller videofilm, i vilka zoner det blir avgift och under vilka tider och hur hög avgiften blir. Kommunen vill också ha friheten att använda pengarna som kommer in till exempelvis kollektivtrafiksatsningar, att riksdagen ska avgöra allt säger en enig kommunstyrelse nej till. Miljöpartiet och vänsterpartiet tror ändå på någon sorts trängselavgift för att Göteborg ska klara hårdare miljökrav och för att köerna inte ska växa sig för långa.