Större opera ska locka yngre

GöteborgsOperan vill bygga ut med ytterligare ett scenhus, för att ge plats åt fler orkesterkonserter och baletter, som inte ryms i dagens lokaler.

Med huset, på 3 000 kvadratmeter i tre våningar, vill operan locka nya målgrupper.

– Vi har en strategisk satsning på nästa generations operabesökare, barn och ungdom. Vi har redan startat en barnkör. Vi har tillsatt resurser för att kunna utveckla detta på rätt sätt, säger vd:n Peter Hansson

Det nya operatillbygget sträcker sig mot Maritimt centrum och kommer att ha en avancerad teknik för att dela upp rummet i olika stora scener. Det ska gå att ha föreställing i ett rum och konsert i ett annat eller slå ihop alla tre till en sal med över 500 platser.

Det ska stå färdigt 2011 och operan kommer själv att betala de 130 miljoner kronor som den nya delen av operan beräknas kosta.

Josefine Bjelkholm
josefine.bjelkholm@.sr.se