Hård kritik mot långa utredningstider

Chefs-JO riktar hård kritik mot Göteborgspolisen och åklagarmyndigheten för att man har för långa utredningstider.

Mats Melin, chefs-JO, har granskat 24 utredningar av grov brottslighet hos Göteborgspolisen och åklagarmyndigheten i Göteborg.

I vissa fall har utredningarna stått stilla i 9 månader. Chefs-JO menar att myndigheterna inte uppfyller lagen om skyndsamhet.

Mats Melin påpekar i utredningen att han tidigare kritiserat Göteborgspolisen för långsamma handläggningstider för bedrägeriutredningar, och speciellt för två fall av sexuellt utnyttjande av barn, där JO utrett klagomål från privatpersoner.

I samtliga fall förklarar polisen och åklagarmyndigheten de långsamma handläggningstiderna beror på en överbelastad arbetssituation, och att man inte har tillräckligt med resurser för att utreda alla ärenden i tid.

Det är ingen ursäkt, anser JO.