Mobbad elev får stort skadestånd

En elev i Uddevalla som mobbades i skolan ska få 207 000 kronor i skadestånd av kommunen, anser barn- och elevombudet (BEO).

Kommunen får till 12 oktober på sig för att klargöra om man tänker betala eller ej.

Skolan satte visserligen in åtgärder för att hjälpa eleven, men informerade då inte elevens föräldrar.

Man har heller inte gjort de utredningar som krävs, tycker BEO. Åtgärderna för att stoppa den kränkande behandlingen av eleven var heller inte tillräckliga.