Kompostlukt ska försvinna till sommaren

Kommunala renhållningsbolaget Renova lägger nu fram en handlingsplan för att få bort den dåliga lukten från komposteringsanläggningen i Marieholm.
Miljönämnden har under hot om vite tryckt på om en handlingsplan efter klagomål från grannar under lång tid. Nu ska kompostmottagningshallen byggas om och genomströmningen av avfallet ska snabbas på. Renovas ledning säger sig vara övertygad om att den projektgrupp, som nu inrättas, ska kunna samordna tekniska lösningar så att luktstörningarna är borta senast nästa sommar.