Skolor kan förbjuda huvuddukar över ansiktet

Skolor har rätt att förbjuda huvuddukar som täcker elevernas ansikte, säger Skolverket efter en snabbutredning.
Skolverket anser att skolans pedagogiska uppdrag kan bli svåra att genomföra om lärarna inte kan se elevernas ansikte. Dessutom måste en elev gå att identifiera. Enligt experter Skolverket talat med finns inte stöd för att huvuddukar har religiös innebörd. Frågan blev aktuell när två elever på Burgårdsgymnasiet i Göteborg bara visade ögonen genom en smal springa i en heltäckande klädsel. Rektorn krävde att eleverna skulle visa ansiktet under lektioner och prov - och det gick de också med på. Nu bekräftar alltså Skolverket att rektorn var i sin fulla rätt.