Ask besökte Backa

Justitieminister Beatrice Ask besökte idag Backa för att höra hur man i stadsdelen arbetar med unga personer efter de oroligheter som varit den sista tiden.

– Jag sade till henne att hon kan väl bo däruppe i två veckor i en lägenhet och se hur det är, inte komma på dagen, säger Backabon Arne Sköldberg som var en av dem som passade på att framföra sin åsikt till ministern.

I ett mötesrum på Backa Kulturhus träffade Beatrice Ask både polisen, representanter från stadsdelen och socialarbetare.

– Det jag framförallt tar med mig är att här har polisen ett arbete som är nära medborgarna och det tror jag är viktigt.

Ett polisförakt bland vissa personer här bland annat yttrat sig i stenkastning mot polisen här i Backa. Lösningen tror Ask är fler synliga poliser.

– Jag tror att det handlar om att polisen måste vara väl känd och att ungdomar och vuxna måste ha ett nära förtroende.

Alla parter verkar ha varit nöjda med dagens möte. Polisen som bjöd in till det och representanterna från stadsdelen och socialarbetaren Anders Thorvaldsson som möter ungdomarna i Backa varje dag i sitt jobb. Han hoppas att Beatrice Ask minns dagen i Backa så här:

– Att mycket är bra, men att det går att tajta till kring vissa ungdomar och man kan göra det lite snabbare och effektivare. Vill de ha hjälp ska de få hjälp lite fortare. Det är viktigt. Det tar lite tid ibland när det är för många vuxna inblandade. Jag tror vi kan gå lite snabbare fram, säger Anders Thorvaldsson.

Jonas Franzén
jonas.franzen@sr.se