Skolverkets slöjbesked påverkar inte Burgården

Skolverkets besked om att skolor har rätt att förbjuda huvudduk som täcker elevers ansikte, förändrar ingenting för dom flickor som startade debatten.
Flickorna på har sedan en tid tillbaka gått med på att visa ansiktet under lektionstid, men utanför lektionssalen täcker de sig. Rektor Staffan Hallström anser att man hittills på Burgården inte haft ordnings- eller säkerhtsproble m på grund av slöjorna, men att man kan tvingas inta en stramare hållning ifall det blir många fler flickor som vill använda ansiktsslöja. Det kan innebära krav på att flickorna, för identifikationens skull, är otäkta inom hela skolans område.