Lerum

Langningen minskar

Färre föräldrar i Lerum köper ut alkohol till sina ungdomar. Det visar kommunens drogvaneundersökning.

Enligt drogsamordnare Gunilla Henningsson är det skolornas satsning på information som nu ger resultat.

Både för niondeklassarna och för eleverna i årskurs 2 på gymnasiet märks en nedåtgående trend när det gäller antalet föräldrar som bjuder eller köper ut alkohol.