Satsning på rättspsykiatri

De senaste tre åren har 40 miljoner kronor gått till rättsspykiatrin i Västra Götalandsregionen.
Sju av dessa miljoner har gått till specialistteam som ska fungera som en länk för kriminalvårdspatienten mellan den slutna och den öppna vården. Enligt Per-Åke Varg som är planeringsledare för psykiatrin i Västra Götaland fungerar den kontakten ofta dåligt. Dessutom har det satsats 10 miljoner kronor på Reahabiliteringspersonal som till exempel kuratorer, psykologer och arbetsterapeuter. Per-Åke Varg säger till Sveriges Radio Väst att brister som t.e.x. läs- och skrivsvårigheter, dåliga tänder och socialaproblem kan bidra till återfall i brott och därför arbetar man bl.a. med arbetsterapeuter och psykologer.