Nedläggning av vårdcentraler att vänta

Idag blev det klart hur alla i regionen listat sig till alla dom vårdcentraler som vill vara med i det nya Vårdvalet som kör igång den 1 oktober.

Bara i Göteborg så har 66 vårdcentraler, gamla som nya, privata som offentligt ägda, slagits om vår gunst. De flesta har accepterat det val som gjorts automatiskt, fördelade enligt närhetsprincipen.

Tidigare har regionen sagt att det krävs i storleksordningen 3 - 5000 listningar för att en vårdcentral ska kunna överleva ekonomiskt. Och det är mer än en fördubbling av antalet vårdcentraler som vill etablera sig i Göteborg.

Så det kommer att bli en utslagning, nu eller senare. Det har projektledningen för vårdval konstaterat.