Miljönämnden fick rätt

Miljönämnden har rätt att begära nya åtgärder från Vägverket för att minska kvävedioxidhalten i Göteborgsluften. Det menar Länsstyrelsen som igår avslog Vägverkets överklagande och gav Miljönämnden i sitt föreläggande. Och Miljönämndens ordförande Kia Andréasson vad nöjd med beskedet.

– Det var ett väldigt glädjande besked för vi fick faktiskt ett ganska oförskämt brev från Vägverket där de sa att det är inte alls vår plikt att göra detta. Nu får de ju ge oss ett jättebra svar, så det ser jag fram emot.

Som tillsynsmyndighet får nu Miljönämnden rätt att se till att Vägverket minskar skadliga föroreningar, för att på så sätt leva upp till miljökvalitetsnormerna. Vägverket själva har tidigare hänvisat till att nya bestämmelser bör ske inom ramen för det åtgärdsprogram som de tillsammans med flera myndigheter kommit överens om.

Men Länsstyrelsen menar att åtgärdsprogrammet inte är tillräckligt för att minska utsläppen enligt målen. Åtgärder som diskuterats tidigare för att klara målen är till exempel trängselskatt och en parkeringspolicy. Kia Andréasson har ytterligare ett förslag.

- Man kan ju faktiskt tillfälligt se på trafikströmmarna och göra något åt det.

Styra och förbjuda passage vissa tider?

- Ja, något sådant.

Från Vägverkets sida säger man att ärendet nu ligger hos deras jurist som ska ta ställning till om man ska överklaga beslutet eller inte.