Färre föräldrar köper ut alkohol

Lerums kommuns drogvaneundersökning 2009 visar att andelen föräldrar som bjuder eller köper ut alkohol till sina ungdomar har minskat sedan förra året.

Det är fortfarande 5 procent av pojkarna i nian och 3 procent av flickorna i nian som bjuds på alkohol av sina föräldrar, men 2008 var siffran för flickornas del 8 procent, pojkarnas var även då 5 procent.

De lite äldre ungdomarna i årskurs 2 på gymnasiet visar en liknande trend.

Undersökningen visar också minskade siffror när det gäller narkotikaanvändning, där 2 procent färre i åk 9 har provat narkotika jämfört med 2008.