Fimpar skräpar ner staden

Cigarettfimpar står för hälften av det skräp som göteborgarna slänger ute på gator och torg. Sen kommer glas och snus. Det visar den första skräpmätning som Göteborgs stad gjort.

– Framförallt är det fimpar. Det är 54 procent av det material som vi plockat upp som är fimpar. Sedan är det snus glas papper och metall som är på andra plats. Vi har haft 1200 punkter i stan där vi har mätt, säger Ingvar Brattefjäll, projektledare för Trygg och vacker stad i Göteborg.

– På tio kvadratmeters yta så ligger det 4,2 skräpföremål och det är ju ett index som vi kan ha med oss nästa gång vi mäter och se om det har ökat, säger han.

På tre områden i Majorna, i Lundby och innanför vallgraven har varje slängd cigarettfimp, glasspinne och papper noga räknats och bokförts, vid två tillfällen under året. Mätningarna har gjorts vid två tillfällen under året i samarbete med SCB och med praktisk hjälp av gymnasieelever.

Det är svårt att dra slutsatser ännu vad exakt resultatet säger, dels för att det är första gången en sån mätning gjorts, dels för att man ännu inte jämfört resultatet med övriga åtta kommuner i landet som deltagit i projektet.

Men göteborgarnas attityder till nedskräpning har blivit bättre, tycker Ingvar Brattefjäll, projektledare för Trygg och vacker stad i Göteborg. Mycket tack vare papperskorgarna.

Nu finns 3850 papperskorgar i Göteborg och nästa år kommer 1900 till.

Nina Sjöman
nina.sjoman@sr.se

Fråga