Ringhals åtgärdsplan håller inte

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, är inte nöjd med den åtgärdsplan där Ringhals beskriver hur kraftverket ska lösa problemen med säkerhetstänkandet.

Ringhals sattes i somras under särskild tillsyn efter flera påpekanden om bristande säkerhetskultur. De åtgärder som Ringhals nyligen föreslog går bland annat ut på att cheferna bättre ska föra ut budskapet att säkerheten är viktig.

Men planen är alltså inte tillräckligt detaljerad. SSM vill ha mera kött på benen.

– De har redovisat ett antal åtgärder och uppföljningspunkter men vi är lite intresserade av att se hur de har kommit fram till de här slutsatserna. Vi har begärt att få en komplettering med de underlagsrapporter som ligger till grund för det förslaget som de har redovisat, säger Leif Karlsson enhetschef för enheten Drift och strålskydd på SSM.

Tror ni att åtgärderna är otillräckliga?

– Det bedömer vi inte i dagsläget, utan vi vill se hur de har kommit fram till dem, säger Leif Karlsson.