Pengar till stöd för föräldrar

Tjörns kommun får tillsammans med bland annat Kungälv, Stenungsund, Ale och Öckerö dela på drygt 4,2 miljoner kronor för utveckling av stöd till föräldrar.

Pengarna från Statens folkhälsoinstitut ska användas till att ta fram lokala strategier för att stödja föräldrar i deras föräldraskap.

Tanken är att föräldrar ska kunna dra nytta av den kunskap som finns samlad i de kommuner som ingår i projektet.

Till exempel kan en ensamstående pappa på Tjörn gå en kurs tillsammans med andra ensamstående pappor i Stenungsund.