Förslag

Slut med fri parkering för miljöbil

Den första mars nästa år försvinner möjligheten att ansöka om fri parkering för miljöbilar i Göteborg. Det föreslår trafikkontoret inför nästa veckas sammanträde i trafiknämnden.

Enligt kontoret har parkeringsrabatten spelat ut sin roll när nästan hälften av alla nya bilar som säljs i Sverige är miljöbilar.

Efter den första mars nästa år kommer alltså inga fler treåriga parkeringstillstånd att beviljas, enligt förslaget, och sedan fasas de ut fram till 2013.

Förslaget ska också godkännas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.