Volvo-affären

Ännu en intressent på Volvo PV

En tredje intressent på att få köpa Volvo personvagnar har dykt upp.

Det är konsortiet Crown, som enligt tidningen Dagens Industri, kommer att lägga ett bud på Volvo PV i nästa vecka.

En tredjedel av Crowns kapital uppges komma från svenska investerare.

Bland Crowns rådgivare finns Roger Holtback, tidigare vd för Volvo personvagnar.