Göteborg

Fyra förortstorg rustas upp

De närmaste två åren kommer fyra stadsdelstorg i Göteborg att rustas upp för totalt 22 miljoner kronor.

Ett särskilt EU-bidrag på 8, 5 miljoner kronor är en del av finansieringen. Resten ska egenfinansieras genom Trygg, vacker stad.

Det är Bergsjöns centrum, Backaplan, Selma Lagerlöfs torg och Kortedala torg som prioriteras i den nya satsningen.

Det kan till exempel handla om bättre skyltning, nya grönytor, städning och brottsförebyggande åtgärder.