Kulturpris delas av tre

Angereds kulturpris går i år till musikern Eva Åström Rune, författaren Jens S Jensen och skådespelaren Fortesa Hoti.

Sammanlagt 50 000 kronor kommer delas ut till de tre pristagarna på torsdag kväll på Kulturhuset i Angeredscentrum.

Angereds kulturpris delas varje år ut av stadsdelsförvaltningarna i Lärjedalen och Gunnared.