Ny myndighet bör placeras här

Göteborg bäst på havsvattenmiljö

Den nya myndigheten för havs- och vattenmiljöfrågor ska förläggas i Göteborg, det tycker Regionsstyrelsen för Västra Götaland och Västsvenska industri- och handelskammaren i en skrivelse till regeringen.

Man anser att Göteborg är ett kunskapscentrum för marina frågor i Sverige, och att myndigheten blir en naturlig efterföljare till Fiskeriverket.

Sen tidigare har gruppledarna i kommunstyrelsen lagt fram samma förslag.