Ökat intresse för radonsanering

Villaägarna i Sverige är bekymrade över radon i husen och allt fler intresserar sig för de statliga bidragen för att sanera radon. På tre år har de utbetalade bidragen ökat med 40 procent. Förra året betalades det ut nära 39 miljoner kronor.

På Länsstyrelsen märks den ökade efterfrågan tydligt.

– Det är jättestort, folk vill ha information om radonet, säger Flemming Åkesson, som är länsbyggnadsingenjör vid Länsstyrelsen.

Är det många som är oroliga för att ha radon i sin bostad?

– Jo, det är mycket känslor inblandade i detta. Man vill ju bo i ett friskt hus, det är ju därför man vill mäta och kolla om det är bra eller dåligt.

Radon kan finnas i marken och det kan finnas radon i byggnadsmaterial. Runt 400 personer får varje år lungcancer orsakat av radon i Sverige. Högriskområden i Västra Götaland är Skövde och Falköping.

Nu går det att kombinera rotavdrag och radonbidrag, vilket gör att många funderar på radonsanering. Men mätningarna kan bara göras mellan oktober och april.

Runt 100 000 bostäder i Västra Götaland kan vara påverkade av radon. Och det statliga bidraget som funnits i 15 år hjälper till i beslutet att sanera.

– Det finns inget lagligt krav för att de ska ändra det, därför har regeringen denna morot som man delar ut, säger Flemming Åkesson vid Länsstyrelsen.

Charlotte Andersson
charlotte.andersson@sr.se