Får bidrag till dyra nedskärningar

Sahlgrenska Universitetssjukhuset kommer att få 70 miljoner kronor för att underlätta en nerdragning av vården nästa år.

SU ska minska sina kostnader med 300 miljoner kronor, och nästan hälften sparas när ett 150-tal vårdformer prioriteras bort.

Då nerdragningarna kanske inte kan genomföras vid årsskiftet, behövs ett omställningsbidrag. 

Möjligen kanske någon föreslagen besparing inte heller blir av, säger Frank Andersson som är ordförande i hälso och sjukvårdsnämnden, dock utan att peka på något exempel.