Bohusläkare varnas för missad tumör

En läkare på en vårdcentral i Bohuslän missade en stor lungtumör hos en kvinna i 70-årsåldern. Nu varnas han av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN).

Kvinnan hade hosta, var trött och hade luftvägsbesvär men fick bara astmamedicin av läkaren på vårdcentralen.

När kvinnan senare genomgick en datortomografi på sjukhus upptäcktes det att hon hade en sju gånger fem centimeter stor tumör i ena lungan.

Ansvarsnämnden skriver att inget i utredningen ger stöd för diagnosen astma. Läkaren har därför varit oaktsam, anser HSAN, och tilldelar honom en varning.