Allt färre klarar gymnasiebehörigheten

Andelen behöriga elever till gymnasiet fortsätter att sjunka. Enligt en sammanställning från Skolverket var 88,8 procent behöriga efter vårterminen 2009, den lägsta andelen sedan den nya betygssystemet infördes 1998. De bästa resultaten fick man i Bohuslän.

I hela landet var det Tanums kommun i Bohuslän som hade flest elever som klarade sin gymnasiebehörighet. Bara 1,2 procent av eleverna var obehöriga. Sämst gick det i  Skinnskatteberg, Västmanlands län, där 27,5 procent av eleverna inte var behöriga till gymnasieskolan. Det är den högsta andelen obehöriga i landet.

Enligt Skolverkets sammanställning har också skillnaderna mellan barn till högutbildade och lågutbildade ökat.

En rad förklaringar kan finnas till det ökade gapet. Skolverket självt har bland annat pekat på ökad skolsegregation och en undervisning som till stor del baseras på individuellt arbete.

När läraren låter eleverna själva söka kunskap och lösa uppgifter är risken stor att de svaga inte hänger med.