Häkteshängningen i Mariestad

Kriminalvårdare inför rätta idag

Idag inleds rättegången mot de tre kriminalvårdare, som inte räddade 23-årige Leo från Göteborg, när han hängde sig i häktet i Mariestad. Alla tre nekar till anklagelserna om tjänstefel.

Det var i februari i fjol som 23-årigen som vi kallar Leo, kunde hänga sig på häktet i Mariestad. När det upptäcktes, så låste personalen dörren om honom. De ringde till polisen, som kom och fotograferade det pågående självmordet. 

Leo hängde enligt åtalet i snaran i 14 minuter efter att han hittades, innan han skars ner av ambulanspersonalen, som när de kom till platsen försökte rädda hans liv. 

De fick också igång hans hjärta. Men två dagar senare avled Leo. Tre kriminalvårdare, alla män från 40 - 60 år gamla, står idag inför rätta för tjänstefel. 

”Han är död”
Alla tre nekar till att ha begått tjänstefel:

- Den bedömning som han gör när han ser honom är att han är död, säger Anders Lysén, som försvarar en av de åtalade. Advokaterna Lars Schmidt och Tomas Berner menar också att deras klienter är oskyldiga: 

- Min klient förnekar tjänstefel, säger Tomas Berner.

Fängelse eller dagsböter
Tjänstefel är ett brott som, om det bedöms som grovt, kan ge från sex månader i fängelse till som högst i sex år. Men åklagaren Bo Lindgren, menar att det finns exempel på liknande fall, där de åtalade fått betydligt lindrigare straff.

- Man kan få viss riktlinje av en dom som kom i veckan i Göteborgs tingsrätt. Där bestämdes påföljden till 80 dagsböter, säger Bo Lindgren, som också säger att han själv inte tagit ställning till vilket straff han som åklagare kommer att yrka på. 

Sten Lillieström
sten.lilliestrom@sr.se