länspolismästaren föreläser

Tre timmar för 40 000 kronor

Polisförbundet rasar över att länspolismästaren i Stockholm, Carin Götblad, vill ta 40 000 kronor för att komma till Göteborg i morgon.

Götblad ska hålla en tretimmars föreläsning för chefer inom Göteborgs kommun på temat "att vara chef i offentlig sektor".

Carin Götblad har för tillfället semester, men uppdraget är en godkänd bisyssla, skriver GT.

Ordföranden för Polisförbundet i Stockholm Stefan Eklund, menar att föreläsningen borde ingå i länspolismästarens normala arbetsuppgifter.

Det är stadsdelsnämnden i Majorna som arrangerar morgondagens föreläsning med Carin Götblad.