miljöbilar

Många för gratis p-platser

Förslaget om att ta bort gratis parkering för miljöbilar i Göteborg ser ut att gå igenom. Detta efter en rundringning som Västekot har gjort till Trafiknämndens ledamöter. En av de som tycker att förslaget är bra är Mats Pilhem, vänsterpartistisk ledamot i Trafiknämnden.

– Jag tycker att det i huvudsak är ett bra förslag. Det finns en del att diskutera när det gäller de fordon som går på drivmedel som är svåra, till exempel elbilarnas framtid. Men just när det gäller etanol, diesel och bensinsnåla bilar överhuvudtaget, som fortfarande går på fossila bränslen, så har det faktiskt visat sig att de åtgärderna varit en succé, att ge gratis parkering under en viss period, säger Mats Pilhem, vänsterpartistisk ledamot i Trafiknämnden.

Men alla håller inte med honom. Kerstin Sjöås, folkpartistisk ledamot i trafiknämnden tycker att det blir för snabba förändringar för medborgarna.

– Konsekvenserna kan bli att färre människor köper miljöbilar, om förmånerna försvinner, säger hon.

Den som har ett tillstånd idag, kommer ha det de tre år det gäller.

Kia Andreasson, miljöpartistiskt kommunalråd, säger till Västekot att Miljöpartiet tycker att förlaget är bra, eftersom man lyckats göra det som hela tiden var tanken med parkeringstillståndet - att locka människor att köpa miljöbilar.

Magnus Palmlöf, moderat ledamot i trafiknämnden, tycker också att förslaget är bra, men det måste ta sin tid.

– Den här problematiken hade man nog klar för sig från början när förmånen infördes, att den någon gång måste tas bort.

Skoob Salihi
skoob.salihi@sr.se