Göteborgare väntar på skadestånd

Nära 200 människor runt om i Sverige har under de senaste veckorna vänt sig till Justitiekanslern med skadeståndskrav för att de fått vänta länge på att få sin sak avgjord i Regeringsrätten.

Bland dem är ett tjugotal göteborgare.

De menar att domstolen brutit mot artikel 6 i Europakonventionen, som säger att rättegång ska hållas inom skälig tid. Många har fått vänta upp till fyra år på ett avgörande.

Anledningen till att så många ansökningar kommer just nu är att organisationen Centrum för rättvisa undersökt Regeringsrättens väntetider, och i brev påtalat för över 2 000 personer att de kan ha rätt till ersättning.