Medicincentrum har flera brister

Försvarsmaktens medicincentrum, med säte i Göteborg, saknar tydliga uppgifter och har brister i styrningen, och får hård kritik av försvarets internrevision efter en granskning i våras.

Medicincentrum förser försvaret med hälso- och sjukvårdspersonal vid krissituationer och krig.

Enligt granskningen är det "uppenbart att samordningen inom Göteborgs garnison behöver förbättras".

Det saknas tydliga mål och "Internrevisionen rekommenderar Försvarsmedicincentrum att se över sin organisation."