Sjukvårdsbesparingar inom SU

Stark oro inför nedläggningar

I morgon väntas de första besluten i regionens hälso- och sjukvårdsnämnder om besparingar på 300 miljoner kronor inom sjuvården vid SU.

Listan på föreslagna besparingar vid Sahlgrenska universitetssjukhuset är lång och så sent som förra veckan kom förslag om att Högsbos rehabilitering av strokepatienter läggs ner. Och oron hos både personal och patienter är självklart stor.

– Jag tycker att det är fruktansvärt. Jag vet inte vad alla de som fått stroke ska göra, för de måste ju ha hjälp med att träna och anpassa sig igen, säger Karl-Gösta Selberg som är en av patienterna som efter sin stroke fått behandling i hemmet.

Birgitta Eriksson är arbetsterapeut och Lena Ravsten är sjukgymnast på Högsbo sjukhus.

– Vi har fått besked om att två verksamheter för strokepatienter ska läggas ner från och med den första mars.

Vad är anledningen?

– Att man fått ett sparbeting på två procent. Man ser ingen annan lösning att lägga ner verksamheterna.

De talas om att de 60 patienter som Birgitta och Lena gör hembesök till och de 30 som går på dagverksamhet ska tas om hand av primärvården.

Vad säger ni om det?

– I dagsläget finns det ingen sådan uppbyggd specialverksamhet. Det kommer att bli ett glapp för patienterna när vi stänger.

Peo Wenander
per.wenander@sr.se