Utredning om bibliotek i Sjöfartsmuseet

Stadsdelsnämnden i Majorna beslutade på tisdagskvällen att gå vidare och utreda förutsättningarna för ett gemensamt bibliotek med Linnéstaden i Sjöfartsmuseets lokaler.

– Vi beslutade enligt yrkandet efter votering. Vi var inte eniga, de borgerliga motsatte sig utredning, säger Nicklas Sjöström (S), ordförande i Majornas stadsdelsnämnd.

Enligt yrkandet som ligger till grund för dagens beslut skriver S, MP, V och Eva Obenius att det eventuella biblioteket ska "präglas av brukarnas behov, användarvänlighet, kreativitet och utveckling".

En förutsättning för att det ska bli något av är att också Linnéstadens stadsdelsnämnd och Kulturnämnden fattar motsvarande beslut om utredning.