Saab-affären

Underleverantörer oroliga

Det är fortfarande ovisst hur beskedet om den avbrutna Saabaffären påverkar alla tusentals underleverantörer. Men Svenåke Berglie, vd för Fordonskomponentgruppen som företräder underleverantörerna, har redan märkt av oron.

– Det är klart att visst finns det jobb som försvinner och innan dess kommer varje leverantör att ställa sig frågan "hur ska jag nu fortsätta mina leveranser, hur ska jag få betalt?" och den frågan kom redan igår kväll kan jag säga från ett par stycken som ringde mig, säger han.

– Sedan är det naturligtvis så här att om Saab helt försvinner från jordens yta, så är det kanske några tusen jobb som försvinner från leverantörerna. Hur mycket är lite svårt att räkna, men låt oss anta det. På lite längre sikt skulle det vara utomordentligt tråkigt, därför att det svenska fordonsklustret blir en spelare fattigare och svagare, säger Svenåke Berglie.

Hur många i dagsläget är det förutom de anställda som är beroende av Saab på ett eller annat sätt?

– Det kan säkert vara ett par tusen personer bland leverantörsindustrin i alla led räknat.

Hur känner du inför svensk fordonsindustris framtid?

– Det känns ju lite deppigt just nu, men vi har ju fortfarande en industri som utvecklar fordon från koncept till färdig produkt och det är ju den där vi slåss för att behålla. Vi ska inte förvandlas till en nation som sätter samman fordon för då kan vi bara slåss på lönesidan och där ligger vi ju inte så bra till, säger Svenåke Berglie.

Och efter att Koenigsegg Group backat från det tänkta köpet av Saab är nu många underleverantörer tveksamma till att ge Saab krediter.

En av de största underlverantörerna, IAC Group, som har flera fabriker i Västsverige bland annat en i Göteborg, kommer redan idag diskutera den här frågan vid möten med Saab och GM.

– Vi kommer omgående inleda diskussioner med både Saab och GM och vi vill ju förstå den här situationen. Får vi inte en ganska tydlig bild av vad det finns för alternativ och vad det finns för andra intressenter får vi nog vidta åtgärder, helt enkelt förbättra kreditiderna och minska vår risk gentemot Saab, säger Marcus Nyman, vd på IAC Group. 

IAC levererar bland annat instrumentpaneler till Saab. Ungefär 15-20 procent av IAC:s omsättning på 2 miljarder går till Saab, som alltså är en viktig kund. Och trots den nya osäkerheten kring Saabs framtid så kommer IAC skicka lastbilar till Trollhättan även idag.

– Vi är ju så att säga en sekvensleverantör och levererar "just in time", regelbundna leveranser i princip varje timma och vi levererar kontinuerligt.

Hur aktuellt är det att hålla inne de lastbilarna eller kräva kontant betalning idag?

– Som det ser ut nu vill jag inte spekulera i det utan jag vill inleda de här diskussionerna och få en bekräftelse från Saab först innan vi går vidare med några andra beslut, säger Marcus Nyman, vd på IAC Group.

– Det är klart att man får en oroskänsla när det är en affär som varit så nära att gå igenom och den ena parten drar sig ur. Vilka konsekvenser det får är för tidigt att säga, säger Mattias Jonsson, ombudsman på IF Metall.  Det som är oroande om det går galet är ju för biltillverkningen i stort i Västsverige och för arbetstillfällen. Det kan bli problem för alla underleverantörer, man är beronde av att flera kunder att leverera till, både Saab och Volvo.

Vad gör ni nu?

– Vi har fackliga kontakter hos underleverantörerna, så vi kommer få se vilka diskussioner som finns hos företagen och om man vidtar åtgärder. Men det är inget beslut om nedläggning ännu, säger Mattias Jonsson.

Skoob Salihi
skoob.salihi@sr.se

Jens Möller
jens.moller@sr.se

Linn Ohlsson
linn.ohlsson@sr.se