Ja till fortsatt VG-region

Regionfullmäktige sa igår ja till att permanenta försöket med Västra Götalandsregionen.

Men om detta ska gå måste en ny lag upprättas. Förslaget - som även innefattar region Skåne, Halland och Gotland - har tagits fram av Finansdepartementet och innebär att regionen permanentas från och med 2011.