Saab-affären

Tusentals jobb bort vid nedläggning

En nedläggning av Saabs tillverkning i Trollhättan leder till att uppåt 4 000 jobb försvinner.

Men dessutom är sannolikheten stor för att ytterligare nästan 4 000 jobb försvinner i Västra Götaland, visar en studie som Tillväxtverket gjort.

Det handlar främst om underleverantörsjobb.

Spridningseffekten till både privat och offentlig sektor blir stor. Inkomstskatterna minskar med 200 miljoner kronor och hushållens disponibla inkomster faller med 400 miljoner kronor.