Konjunkturbarometer pekar uppåt

Konjunkturen i Västra Götalandsregionen vänder uppåt. Det framgår av den konjunkturbarometer som släpptes idag.

Barometern baseras på drygt tusen företags syn på konjunkturen och sysselsättningsläget under hösten, och företagens förväntningar för våren 2010.

De flesta branscher ser positivt på framtiden, med undantag för byggsektorn, som fortsätter att gå neråt.

Det positiva beskedet om konjunkturen väntas inte innebära nyanställningar, men enligt prognosen kommer nedgången i sysselsättningen att bromsas upp.

 – Vi kan bekräfta att regionen är på väg upp ur lågkonjunkturen på ett tydligt sätt. Vi kan också se att utsikterna fram till våren pekar på att vi kommer att hamna i det vi kalla för normalkonjunktur, säger Bertil Törsäter som är regionutvecklingsdirektör i Västra Götaland.

Ligger Västra Götaland bättre till än snittet för Sverige?

– Ja, vi ligger i alla fall inte sämre till. Vi ligger något bättre än genomsnittet för. Men det innebär ju inte att vi har områden eller branscher som har större problem än vad man har på andra håll. Men genomsnittligt ser inte lika dystert ut som man kan tro.

Av de drygt tusen företag som intervjuats om hur de ser på framtiden, har de flesta svarat att framtiden ser positiv ut. Undantaget är byggsektorn, som fortsatt pekår neråt, även nästa år.

Bäst konjunkturläge idag har Sjuhärad följt av Göteborg. Svagaste konjunkturen finns i Fyrbodal och Skaraborg.

Men positiva signaler om framtiden från företag betyder inte att fler folk kommer få jobb. Enligt Mats Granér, som är analyschef på Västra Götalandsregionen, kan det dröja lite till:

– Det är så att i en konjunktur uppgång dröjer det innan företagen kan nyanställa. Men vi kan se att nedgången börjar att plana ut. Så vi kan förvänta oss en fortsatt sysselsättningsminskning och ökad arbetslöshet ett tag framöver, men det ser ut som om det skulle kunna vända, kanske om ett halvår.

Skoob Salihi
skoob.salihi@sr.se