Församlingar kan slås ihop

Antalet församlingar i centrala Göteborg ska minska rejält. Göteborg har många kyrkor och församlingar, men en allt krympande skara medlemmar. Varken ekonomin eller de kyrkoaktivas engagemang räcker till.

Församlingarna har nu fått tre förslag att ta ställning till på hur mellan nio och tio församlingar i centrala Göteborg ska slås samman till tre eller bara två.

På 90-talet debatterades de många kyrkorna i Göteborg. Då hette det att 19 kyrkor var övertaliga och att stora ståtliga kyrkor som Annedalskyrkan och Masthuggskyrkan är så dyra att renovera.

Nu vill man inte i första taget stänga kyrkor, däremot ändra i organisationen. Det sker i hela Svenska kyrkan, säger utredningssekreteraren vid Göteborgs stift, Lotta Åberg.

Många landsortsförsamlingar säger sig inte mäkta med allt församlingsarbete. De ideella krafterna tryter och lokalerna är dyra att hålla. Inne i Göteborg har Oscar Fredriks församling i åratal önskat en förändring.

Sedan september ligger tre förslag ute hos de nio församlingarna att de och eventuellt Högsbo ska kunna slås samman till tre eller endast två församlingar. Detta utan att den enskilde församlingsbon ska märka så mycket av det.

Prästerna ska vara kvar även om färre kan vara kyrkoherde med personalansvar. Gudstjänster, olika förrättningar och själavård ska finnas, men om exempelvis Domkyrkoförsamlingen, Haga och Annedal blir en församling måste man prata sig samman för att säkra exempelvis ungdomsverksamheter.

Som alltid vid organisationsförändringar försvinner administrativ personal och förtroendevalda, så även inom kyrkan.

Men Lotta Åberg, utredningssekreterare vid Göteborgs stift, tror att sammanslagningarna kan kratta i manegen för fastighetsägaren Göteborgs kyrkliga samfällighet att göra sig av med några församlingshem eller till och med kyrkor. Men det blir då en senare historia.

Den nya församlingsindelningen ska börja gälla i januari 2012.

Epp Anderson
epp.anderson@sr.se