Här är förslaget:

Alla Svenska kyrkans 13 stift ser nu över sin organisation för att anpassa sig till sina ekonomiska förhållanden och graden av medlemsengagemang.

Vad gäller centrala Göteborg finns tre förslag.

Alternativ 1: Tre församlingar

Carl Johan, Masthuggs församling och Oscar Fredrik bildar nya Majornas församling med cirka 50 000 invånare.

Annedal, Haga och Domkyrkan bildar nya Domkyrkoförsamlingen med cirka 27 000 invånare.

Johanneberg, Vasa och Stampendelen av Domkyrkoförsamlingen bildar nya Vasa-Johannebergs församling med cirka 38 000 invånare.

Alternativ 2: Tre församlingar

Masthuggs församling delas och större delen av Högsbo församling förs till Domprosteriets kontrakt. De tre församlingarna harmonierar i storlek och sammansättning.

Gränsen mellan Masthuggs och Oscar Fredrik församling har enligt utredningen diskuterats länge och av många ansetts otidsenlig och svårbegriplig.

Carl Johan, Stigbergsdelen av Masthuggs församling och Högsbo församling utom industriområdet öster om Dag Hammarskjöldsleden bildar Majorna-Högsbo församling med cirka 47 000 invånare

Masthuggsdelen av Masthuggs församling, Oscar Fredrik, Annedal och Haga bildar Linnéstadens församling med cirka 45 000 invånare.

Johanneberg, Vasa och Domkyrkoförsamlingen bildar nya Domkyrkoförsamlingen med cirka 42 000 invånare

Alternativ 3: Två församlingar

Annedals församling delas.

De två enheterna blir relativt jämnstora i befolkning och medlemsantal

Carl Johan, Masthugg, Oscar Fredrik och Annedalsdelen av Annedal bildar nya Majorna- Linnéstadens församling med cirka 57 000 invånare.

Haga, Guldheden, Johanneberg, Vasa och Domkyrkoförsamlingen bildar nya Domkyrkoförsamlingen med cirka 60 000 invånare.

Försäljning av lokaler

När det gäller antalet kyrkor i de nya församlingarna konstaterar utredningen att det bör vara självklart att en församling kan rymma flera kyrkor. Samtidigt betonas att det är viktigt att granska både kyrkobyggnader och andra lokaler i kontraktet.

"Ett flertal av de församlingshem och lokaler som församlingarna använder idag bör kunna avyttras i synnerhet i samband med indelningsändring.", står det i utredningen.

Beslut fattas i stiftstyrelsen i mars 2010.

Källa: Göteborgs kyrkliga samfällighets interntidning K-nytt.