Åldersgräns på solarier

Göteborgs kommun inför nu en 18-årsgräns för att sola på kommunens solarier.

Det är idrotts- och föreningsförvaltningen som beslutat om denna åldersgräns på de solarier som finns på ett antal av kommunens motionscentraler.

Strålsäkerhetsmyndigheten har föreslagit en åldersgräns, eftersom risken för hudcancer är störst bland barn och ungdomar.